WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI: Zmiany w norweskiej Ochronie Dobra Dziecka

Norwegia ratyfikowała Konwencję Haską z 1996 r., która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

Rząd ma nadzieję, że konwencja da mu nowe środki do rozwiązywania sporów dotyczących opieki nad dzieckiem w przypadkach, gdy jest ono powiązane z kilkoma krajami, tak by odbywało się to w bardziej harmonijny sposób.

Jedną z kwestii, jakie pociąga za sobą konwencja, jest możliwość umieszczenia dzieci odebranych ich rodzicom w Norwegii u ich krewnych za granicą zamiast w norweskiej opiece zastępczej.

Ratyfikcacja Konwencji Haskiej

Zgodnie z propozycją rządu, ratyfikacja miała dać Norwegii “nowe środki do zapobiegania i rozwiązywania międzynarodowych sporów rodzicielskich oraz spraw dotyczących opieki nad dzieckiem i porwań dzieci – a także może ułatwić bardziej długoterminowe rozwiązania opiekuńcze dla dotkniętych dzieci”.

– Jeśli dziecko ma dziadków, ciotki lub wujków, którzy mogą zaopiekować się nim w innym kraju, a także jest z tym krajem powiązane, istniała będzie możliwość, aby opiekę przejęła rodzina za granicą – mówi Minister zajmująca się sprawami dzieci Solveig Horne.
Co więcej, propozycja stanowi dalej, że rodzina za granicą, która ma przejąć opiekę, musi “być roztropna i właściwa dla dobra danego dziecka. Szczególny nacisk kłaść należy na związek dziecka z danym krajem i jego przywiązanie do niego”.

Kolejną konsekwencją jest to, że władze innych krajów będą mogły żądać dostępu do dokumentów ze spraw służb zajmujących się ochroną dobra dziecka.

Konwencja Hasta z 1996 r. ma ponad 40 sygnatariuszy, a w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Przeczytaj więcej: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-ratifies-the-1996-hague-child-protection-convention/id2478072/