Podwyższanie produktywności dzięki skoncentrowaniu uwagi stałych pracowników

Skupienie pracownika to wyzwanie, z którym na co dzień mierzy się  większość firm. Nawet jeśli istnieją różne techniki radzenia sobie z nim, głęboko w naszej naturze leży reagowanie na czynniki rozpraszające i utrata koncentracji.

Stress in the workplace

Źródło zdjęcia: Getty Images

W nowoczesnym środowisku biznesowym, praktycznie niemożliwym jest wykonywanie przez pracownika wyłącznie jego własnych zadań, bez zwracania uwagi na to, co robią inni. Dzieje się tak z tego względu, że ludzie często pomagają sobie nawzajem w przebrnięciu przez większe zadania, a także dlatego, że praca zespołowa i kultura firmy nakazują pomaganie kolegom i dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Może to jednak odwracać uwagę od pracy priorytetowej. W tym artykule, przedstawimy ci kilka sposobów, pozwalających stałym pracownikom skupić się na swoich zadaniach i podnieść ogólną produktywność.

Przekazywanie, jak ważne jest ustalenie priorytetów

To jedna z najważniejszych rzeczy, jakie menadżer powinien przekazać swoim pracownikom, tak, aby utrzymać ich koncentrację na najważniejszych zadaniach i uniknąć rozproszenia przez inne drobne rzeczy. Co ważniejsze, priorytety nie powinny być stwierdzone na sucho, ale aktywnie zakomunikowane, tak by pracownicy mogli zostać lepiej zmobilizowani.

Efektywna specjalizacja pracownika

Dość często jeden pracownik wykonuje wiele różnych zadań, a przez to jego produktywność może zmniejszyć się z powodu czasu i energii poświęcanych na przerzucanie się z zadania na zadanie. Specjalizacja oferuje takie korzyści, jak wyższa wydajność i poziom umiejętności pracownika wykonującego określone zadanie. Aby pracownik wykonywał kilka czynności efektywnie, musi je wszystkie opanować, a to zajmuje czas. Tymczasowe zatrudnienie może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o specjalizację, ponieważ pracownicy zazwyczaj przychodzą z umiejętnościami w konkretnej dziedzinie i mogą już od samego początku pracować wydajnie.

Zdaniem David Sarokin, Konsultant ds. Cyklu Życia Produktu w Chron.com, “Techniczna wydajność rodzi się z podziału pracy poprzez zredukowanie czasu przechodzenia od zadania do zadania. Na przykład, pracownik, który skończy malowanie samochodu, nie musi wtedy odkładać swoich narzędzi lakierniczych i brać narzędzi potrzebnych do składania samochodu, jako że praca ta jest przekazywana innemu pracownikowi” (Chron.com).

Utrzymywanie realnych oczekiwań

Dość powszechnym problemem w zarządzaniu zasobami ludzkimi są niezwykle wysokie oczekiwania wobec pracowników i ich wysoki poziom stresu. Niektórzy z pracowników mają standardy, których wyjątkowo trudno jest dotrzymać, a to może prowadzić do ich zestresowania. Jeśli osoba wykonuje wiele zadań, stres powoduje zamęt, a ogólna produktywność jeszcze bardziej spada. Stąd też, bardzo istotne jest to, aby menadżer miał realny obraz, jakie są możliwość produkcyjne i dostosował oczekiwania i standardy do tego poziomu. Pracownicy są najbardziej efektywni wtedy, gdy są pod wpływem rozsądnej ilości stresu, zwanej eustresem. Poniższy wykres odzwierciedla korelację między stresem a produktywnością.

Wykres: Poziom stresu w odniesieniu do wydajności

Relationship between stress and performance

Źródło obrazu: Stress.org

Wzięcie pod uwagę wahań na rynku

Kiedy organizacja jest w szczycie sezonu (na przykład ośrodki wypoczynkowe w lecie) lub osiąga najwyższe wyniki sprzedaży/produkcji, zamiast poddawać pracowników będących z firmą przez długi czas nadmiernemu stresowi, można porazić sobie z dodatkowym nakładem pracy dzięki rozwiązaniom w zakresie tymczasowego zatrudnienia. Pozwala to na utrzymanie w organizacji równowagi i dobre wykorzystanie dodatkowych możliwości biznesowych, które pojawiły się na rynku. Pracownicy tymczasowi mogą pomóc w podkręceniu produktywności twojej firmy w wymaganym okresie, a pracownicy regularni poradzą sobie z nią, kiedy nastąpi powrót do standardowych poziomów.

Masz interesujące doświadczenia dotyczące tego, jak radzić sobie ze stresem i podziałem zadań w twojej organizacji, którymi chciałbyś się podzielić? Twoje komentarze są gorąco oczekiwanie; jestem zawsze otwarty na dobrą dyskusję!