Workshop in Norway

Kaip sumažinti stresą ir padidinti darbuotojų produktyvumą?

Darbuotojų koncentracija bei motyvacija  darbui šiandien yra iššūkis daugumai kompanijų. Nepaisant to, kad yra žinomos įvairiausios technikos stresui bei koncentracijai valdyti, visgi dažnai viršų ima prigimtiniai faktoriai, t.y. sureaguojame į įvairiausius dirgiklius, kas sąlygoja dėmesio bei koncentracijos praradimą.

Stress in the workplace

Photo Credit: Getty Images

Šiandienos darbo aplinkoje darbuotojas „nėra sala“, jis praktiškai negali koncentruotis tik  į jo paties užduotis  bei ignoruoti to, ką aplink daro kiti kolegos, nes žmonės dažnai padeda vieni kitiems įgyvendinti iškeltas užduotis. Komandinis darbas ir įmonės kultūra pabrėžia pagalbos komandai bei bendro tikslo siekimo svarbą. Kita vertus, tai gali atitraukti nuo prioritetinių darbų. Šiame straipsnyje, suteiksime jums keletą būdų, leidžiančių sutelkti darbuotojų dėmesį į  užduotis ir padidinti produktyvumą.

Komunikavimas apie prioritetų svarbą

Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie  ką vadovas  turėtų kalbėti su darbuotojais, siekiant išlaikyti fokusą  į svarbiausių uždavinių atlikimą, o ne blaškant dėmesį nereikšmingais darbais. Dar svarbiau ne tik nustatyti prioritetus, bet  aktyviai ir nuolat  komunikuoti, idant darbuotojai mobilizuotųsi svarbių ir prioritetinių užduočių atlikimui.

Efektyvaus darbuotojo specializavimas

Gana dažnai vienas darbuotojas atlieka daug įvairių užduočių, ir taip jo / jos našumas gali sumažėti, nes  savo laiką ir energiją skiria persijungimui nuo vienos užduoties prie kitos. Specializacijos privalumai  – tai efektyvumo ir įgūdžių lygio didinimas darbuotojui atliekanti tam tikras užduotis. Kad darbuotojas galėtų efektyviai atlikti keletą užduočių, jis / ji turi juos visus įvaldyti, kas reikalauja laiko. Laikinas įdarbinimas gali būti geras sprendimas darbo vietų užpildymui darbuotojais, kurie turi atitinkamus įgūdžius, specializuojasi tam tikroje srityje ir gali pradėti reikalingą atlikti darbą dirbti efektyviai ir profesionaliai.

Anot konsultanto David Sarokin, “Gamybos efektyvumas kyla iš darbo pasidalijimo, sumažinant perėjimų tarp užduočių laiką. Darbuotojas, kuris baigia automobilio dažymo darbus, kaip pavyzdžiui, neturi mesti dažymui skirtų įrankių ir pasiimti automobilio surinkimui reikalingus prietaisus, nes  surinkimo darbai eina į kitam darbuotojui” (Chron.com).

Lūkesčiai turi būti realūs

Gana dažnai žmogiškųjų išteklių valdyme susiduriama su pernelyg dideliais darbdavių lūkesčiais ir  darbuotojų patiriamu stresu. Kai kurie darbdaviai turi aukštus standartus, kuriuos ypatingai sunku atitikti, o tai sukelia stresą darbuotojams. Jei darbuotojas atlieka daug užduočių, stresas sukelia sumaištį, o bendras produktyvumas sumažėja dar labiau. Todėl yra labai svarbu, kad vadovas turėtų realų gamybos pajėgumų vaizdą, kad lūkesčiai bei keliami standartai būtų realūs ir pasiekiami.  Darbuotojai dirba geriausiai, kai jie yra veikiami streso protingumo ribose, kuris yra vadinamas eustresas. Žemiau pateiktoje diagramoje atvaizduojamas ryšys tarp streso ir produktyvumo.

Grafikas: Streso įtaka veiklai

Relationship between stress and performance

Photo Credit: Stress.org

Rinkos svyravimai

Kai organizacija teikia sezonines paslaugas (kaip pavyzdžiui kurortų veikla) ar  susiduria su pardavimų / gamybos augimu, tokiais atvejais ypatingai gelbsti laikinojo įdarbinimo sprendimai atlikti tuos papildomus darbus sezono periodu, kas padeda kompanijoms subalansuoti verslą ir efektyviai panaudoti papildomą  darbo jėgą. Tai reiškia, kad laikinieji darbuotojai gali ženkliai prisidėti prie produktyvumo didinimo kompanijoje tais periodais, kada labiausiai reikia, tuo tarpu, nuolatiniai darbuotojai  gali dirbti standartiniu rėžimu, nejausdami streso dėl padidėjusio darbo krūvio.

Pasidalinkite savo patirtimi, kaip jūs reaguojate į stresą bei užduočių paskirstymu jūsų kompanijoje? Laukiu jūsų komentarų ir visada esu atvira diskusijai!