Cost Effective Staffing

Išlaidų kontrolės būdai

Siekiant mažinti išlaidas, įmonėms svarbiausiu prioritetu turėtų tapti kaštų kontrolė. Rekomenduojame įdėmiai peržiūrėti savo išlaidas ir jų sąsają su žmogiškaisiais ištekliais.

Paruošėme 5 strategijas, kaip kontroliuoti kaštus išnaudojant laikinojo įdarbinimo paslaugas. Mūsų tikslas yra parodyti jums, kaip HR kaštai gali prisidėti didinant visos organizacijos efektyvumą.

Pakeiskite pastoviąsias sąnaudas į kintamas

Darbo jėgos sąnaudos paprastai sudaro didžiąją dalį pelno-nuostolio ataskaitoje. Įmonės struktūros peržiūrėjimas gali būti naudingas, įžvelgiant tas pozicijas, kurių užduotys gali būti atliekamos dirbant ne visą darbo laiką. Tai ypač tinka toms paslaugų įmonėms, kurių paslaugų teikimą lemia sezoniškumas. Tokiais atvejais, laikinieji darbuotojai yra tinkamiausias pasirinkimas dėl įdarbinimo ir atleidimo lankstumo.

Sumažinkite arba eliminuokite viršvalandinį darbą

Apmokėjimas už viršvalandinį darbą yra išties brangiai kainuoja įmonei, todėl racionalu įdarbinti laikinus darbuotojus, kuomet padidėja darbo krūvis nuolatiniams darbuotojams. Tokie sprendimai gali sumažinti darbo jėgos sąnaudas apie 20%, ir tuo pačiu metu padidinti tiesiogiai dirbančių darbuotojų lojalumą kompanijai, kai jiems suteikta galimybė pailsėti, o tai tiesiogiai įtakoja darbuotojų produktyvumą.

 Sumažinkite darbuotojų apmokymo kaštus

Darbuotojų apmokymas ir jų orientavimas darbo aplinkoje paprastai gana brangiai kainuoja ir pareikalauja papildomų resursų. Kita vertus, įdarbinimo agentūros dažniausiai ieško ir atrenka  kandidatus, turinčius įgūdžių ir patirties reikiamoje srityje. Glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra, jums bus atrinkti kvalifikuoti kandidatai, kas reiškia darbuotojų apmokymo kaštų sumažinimą jūsų kompanijoje.

Išvenkite personalo atrankos klaidų

Darbuotojų atleidimo procedūros yra dar sudėtingesnės nei įdarbinimo procesas, todėl jūs norite būti tikri, kad įdarbinate tinkamus žmones. Šiuo atveju pastebėtina, kad įdarbinimo agentūros turi  griežtas procedūras kandidatams patikrinti, apklausti ir atrinkti tik numatytam darbui tinkančius darbuotojus. Be to, agentūros stengiasi glaudžiai bendradarbiauti su klientu, suprasti jų tikruosius poreikius ir lūkesčius, įvertindamos veiklos specifiškumą ir atkreipdamos dėmesį į visas išdėstytas kliento poreikio detales.

Apskritai, daugeliu atvejų minėtos strategijos numato kaštų kontrolės galimybes, kuriomis  daugelis įmonių nepasinaudoja. Žinoma, yra daug kitų strategijų, kurias aptarsime sekančiuose straipsniuose.

Pasidalinkite kokiomis darbo jėgos kaštų kontrolės strategijomis vadovaujasi jūsų įmonė? Pastabų skiltyje galite pasidalinti savo pastebėjimais.

Kaip jums galime padėti? Susisiekite su mumis ir aptarsime galimybes.

Jums turėtų patikti: